Etiket: programlama temelleri

Flow Chart İle Akış Diyagramı Örnekleri – Klavyeden Girilen 2 Sayının Büyüğünü Bulan Program

Aşağıdaki akış diyagramı klavyeden girilen 2 sayının büyüğünü bulmaktadır. Örnek çıktı resimdedir.

C# Girilen 2 Sayıya Fonksiyonda Dört İşlem Yaptıran Program

C# Console da hazırladığım programda kullanıcıdan alınan 2 sayı fonksiyona gönderilerek, yine kullanıcının seçtiği bir işlemi gerçekleştiren ve sonucu ana fonksiyona gönderen bir programdır. Kullanıcı yeni bir işlem yapmak isterse console ekranı temizlenerek girdiği yeni sayılar ile istediği işlemi yaptırabilir. Bu şekilde kullanıcı programdan çıkmak istediğini seçene kadar sonsuz kere tekrarlanır.

Flow Chart İle Akış Diyagramı Örnekleri – Klavyeden Girilen 10 Adet Sayının Pozitif Olanların Sayısını Bulan Program

Aşağıdaki akış diyagramı klavyeden girilen 10 adet sayının Pozitif Olanların Sayısını bulmaktadır. Örnek çıktı resimdedir.

Flow Chart İle Akış Diyagramı Örnekleri – Klavyeden Girilen Sayının Faktoriyelini Hesaplayan Program

Aşağıdaki akış diyagramı Klavyeden Girilen Sayının Faktoriyelini Hesaplayan Programı vermektedir. Örnek çıktı resimdedir.

Flow Chart İle Akış Diyagramı Örnekleri – Klavyeden Girilen 5 Malın Komisyonlarını Bularak Toplam Komisyonu Hesaplayan Program

Aşağıdaki akış diyagramı Bir komisyoncu sattığı mallardan fiyatı 50 TL’ye kadar olanlardan %3, daha fazla olanlardan ise %2 komisyon almaktadır. Klavyeden girilen 5 malın komisyonlarını bularak toplam komisyonu hesaplayan programı vermektedir. Örnek çıktı resimdedir

Flow Chart İle Akış Diyagramı Örnekleri – Bir Öğrenciye Ait Vize ve Final Notlarının Ortalamasını Hesaplayan ve Ortalamaya Göre Ekrana “Geçti” – “Kaldı” Yazan Program

Aşağıdaki akış diyagramı Bir öğrenciye ait vize ve final notlarının ortalamasını hesaplayan ve ortalamaya göre ekrana “Geçti” – “Kaldı” yazan Akış diyagramıdır. (Not: Ortalama hesaplanırken vizenin %40, finalin %60’ı alınacak, geçme notu 45’dir.) . Örnek çıktı resimdedir.

Flow Chart İle Akış Diyagramı Örnekleri – Klavyeden Girilen Sayının Pozitif, Negatif veya Sıfır Olduğunu Bulan Program

Aşağıdaki akış diyagramı klavyeden girilen sayının Pozitif, Negatif veya Sıfır Olduğunu bulmaktadır. Örnek çıktı resimdedir.