Etiket: flowchart indir

Flow Chart İle Akış Diyagramı Örnekleri – Klavyeden Girilen 2 Sayının Büyüğünü Bulan Program

Aşağıdaki akış diyagramı klavyeden girilen 2 sayının büyüğünü bulmaktadır. Örnek çıktı resimdedir.

Flow Chart İle Akış Diyagramı Örnekleri – Klavyeden Girilen 10 Adet Sayının Pozitif Olanların Sayısını Bulan Program

Aşağıdaki akış diyagramı klavyeden girilen 10 adet sayının Pozitif Olanların Sayısını bulmaktadır. Örnek çıktı resimdedir.

Flow Chart İle Akış Diyagramı Örnekleri – Klavyeden Girilen Sayının Faktoriyelini Hesaplayan Program

Aşağıdaki akış diyagramı Klavyeden Girilen Sayının Faktoriyelini Hesaplayan Programı vermektedir. Örnek çıktı resimdedir.

Flow Chart İle Akış Diyagramı Örnekleri – Klavyeden Girilen 5 Malın Komisyonlarını Bularak Toplam Komisyonu Hesaplayan Program

Aşağıdaki akış diyagramı Bir komisyoncu sattığı mallardan fiyatı 50 TL’ye kadar olanlardan %3, daha fazla olanlardan ise %2 komisyon almaktadır. Klavyeden girilen 5 malın komisyonlarını bularak toplam komisyonu hesaplayan programı vermektedir. Örnek çıktı resimdedir

Flow Chart İle Akış Diyagramı Örnekleri – Bir Öğrenciye Ait Vize ve Final Notlarının Ortalamasını Hesaplayan ve Ortalamaya Göre Ekrana “Geçti” – “Kaldı” Yazan Program

Aşağıdaki akış diyagramı Bir öğrenciye ait vize ve final notlarının ortalamasını hesaplayan ve ortalamaya göre ekrana “Geçti” – “Kaldı” yazan Akış diyagramıdır. (Not: Ortalama hesaplanırken vizenin %40, finalin %60’ı alınacak, geçme notu 45’dir.) . Örnek çıktı resimdedir.

Flow Chart İle Akış Diyagramı Örnekleri – Klavyeden Girilen Sayının Pozitif, Negatif veya Sıfır Olduğunu Bulan Program

Aşağıdaki akış diyagramı klavyeden girilen sayının Pozitif, Negatif veya Sıfır Olduğunu bulmaktadır. Örnek çıktı resimdedir.

Flow Chart İle Akış Diyagramı Örnekleri – Klavyeden Girilen 3 Sayının En Büyüğünü Bulan Program

Aşağıdaki akış diyagramı klavyeden girilen 3 sayının en büyüğünü bulmaktadır. Örnek çıktı resimdedir.

Flow Chart İle Akış Diyagramı Örnekleri – 1’den 10’a Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulan Program

Aşağıdaki akış diyagramı 1 den 10’a kadar olan çift sayıların toplamını vermektedir. Örnek çıktı resimdedir. NOT : sayac<11 bölümünde yapılacak değişiklik ile istenilen sayıya kadar toplam bulunulabilir.

Flow Chart İle Akış Diyagramı Örnekleri – 1’den 10’a Kadar Olan Tek Sayıların Toplamını Bulan Program

Aşağıdaki akış diyagramı 1 den 10’a kadar olan tek sayıların toplamını vermektedir. Örnek çıktı resimdedir. NOT : sayac<10 bölümünde yapılacak değişiklik ile istenilen sayıya kadar toplam bulunulabilir.

Flow Chart İle Akış Diyagramı Örnekleri – 1’den 10’a Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulan Program

Aşağıdaki akış diyagramı 1 den 10’a kadar olan sayıların toplamını vermektedir. Örnek çıktı resimdedir. NOT : sayac<10 bölümünde yapılacak değişiklik ile istenilen sayıya kadar toplam bulunulabilir.