C# Asal Sayı Programı

C# dilinde 0-100 arası asal sayıları listeleyen programın kodu ve çıktısı aşağıdadır. Asal sayılar, sadece iki pozitif tamsayı böleni olan doğal sayılardır. Asal sayılar, sadece kendisi ve 1 sayısına bölünebilen 1’den büyük pozitif tam sayılar biçiminde de tanımlanabilir.

C# – Rastgele İki Sayının Toplamını Yapan Program

Rastgele 1-20 arası 2 sayı üretip ve bu iki sayıyı toplatıp sonucu kullanıcıya gösteren programın kodları aşağıdadır  

Bir Hacker İşini Nasıl Yapar ?

Hacker elinde hedefine ait az yada hiç olmayan bilgilerle işe başlar; öyle ki küçük analizler sonunda yol haritasını belirleyeceği yeterli bilgiye ulaşır. Bu ancak dikkatli bir analiz ve sistemli bir araştırma sonucu elde edilebilir.

Flow Chart İle Akış Diyagramı Örnekleri – Fibonacci Sayı Dizisi

Bir önceki yazıda Fibonacci Sayı Dizisi – Algoritmasını anlatmıştım. Aşağıda fibonacci sayı dizisinin flowchart çizimini ve ekran çıktılarını görebilirsiniz.